Rapporter & Publikationer

Kartläggning av Fyrbodalregionens marknad för rötrest och biogödsel med olika kvalitetskrav.
2020 Trollhättan Energi AB

Utredning av förutsättningar för hygienisering av slam från kretsloppsanpassade avlopp.
2020 Dalslands miljö- och energikontor

 • Handbok vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar
  Medförfattare: Anna Nordström, SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)
  2013 Hushållningssällskapets projekt LantbruksGas Västra Götaland

 • Hygienaspekter vid samrötning av gödsel
  Rapport inom projektet SkaraborgGas
  2010 Innovatum Teknikpark

 • Regelverk kring spridning av biogasrötrest på åkermark
  2010 Hushållningssällskapet

 • Livscykelanalys (LCA) av ekologiskt griskött
  Medförfattare: Ulf Sonesson, Christel Cederberg, Veronica Sund
  2009 SIK

 • Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska ägg
  Medförfattare: Ulf Sonesson, Christel Cederberg, Veronica Sund
  2009 SIK

 • Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg
  Medförfattare: Ulf Sonesson, Christel Cederberg och Anna Flysjö
  2008 SIK

 • Återanvändning av växtnäring från avlopp – aktörernas värderingar, ställningstaganden och agerande
  2003 Naturvårdsverket

 • Interaktiva beräkningsprogram för undervisning och rådgivning i växtodling
  Medförfattare: Bengt Torssell och Lars Söderström
  1985 SLU

 • Effects of deep ripping and direct drilling on growth, yield and water use of wheat and lupins
  Medförfattare: Anthony Ellington, John F Angus and Annika Henriksson
  1985 Australian Society of Soil Science

 • An approach to improve soil structure by deep ripping, gypsum application and direct drilling in the wetter fringe of the Australian wheatbelt
  Medförfattare: Annika Henriksson
  1984 SLU. Examensarbete