Boel Carlsson

Jag är agronom med 35 års yrkeserfarenhet inom lantbruksnäringen. Jag startade mitt företag Salbo Miljökonsult 2010. Tidigare arbetade jag som växtodlingsrådgivare, miljökonsult och projektledare på Hushållningssällskapet.

Företagsnamnet kommer från föräldragården Salbo där jag bor tillsammans med min familj. Gården ligger på Dalboslätten, 4 km söder om Brålanda i Dalsland. Lantbruket på Salbo drivs av min bror och hans familj som har KRAV-certifierad växtodling på gården. Salbo är en gammal släktgård som har ägts av familjen i snart 300 år.

Tjänster

Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför nyetablering eller utökning av verksamheten, bl a djurhållning, biogasproduktion, slakteri- och styckningsverksamhet samt hygieniseringsanläggning. Jag hjälper dig genom hela processen från tidigt samråd till beslut och uppföljning.

Biologiska restprodukter som gödselmedel i jordbruket

Jag hjälper dig med analys av produkten samt bedömning av lämpligheten som gödselmedel utifrån såväl växtnäringsinnehåll som marknadskrav.

Miljöhusesyn

Vi går tillsammans igenom miljöhusesynen för att säkerställa att du uppfyller alla miljökrav.

Miljörapporter

Du som har tillståndspliktig verksamhet ska årligen lämna miljörapport till tillsynsmyndigheten. Jag hjälper dig att upprätta miljörapporten och ser till att den lämnas in i tid.

Miljöregler

Jag hjälper dig hålla koll på de miljöregler som din verksamhet berörs av samt de myndighetskontakter som behövs.

Utbildning i sparsamt körsätt

Genom att gå en kurs i sparsamt körsätt kan du spara både tid och bränsle. Du som har KRAV-produktion måste enligt KRAV-reglerna ha genomgått kursen.

Utredningsuppdrag

Jag anlitas ofta för olika utredningsuppdrag. Hör av dig vid behov så diskuterar vi mer.

Projektledning

Jag har lång erfarenhet av projektledning. Hör av dig vid behov så diskuterar vi mer.

Exempeluppdrag

Lantbruksföretag

 • Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för bl a utökad djurhållning, biogasproduktion, slakteri- och styckningsverksamhet samt hygieniseringsanläggning.
 • Anmälningsärenden för lantbruksföretag som utökar djurhållningen till över 100 djurenheter.
 • Miljöhusesyn och genomgång på gårdsnivå.
 • Egenkontroll och upprättande av dokument på gårdsnivå.
 • Utbildning i sparsamt körsätt

Innovatum

 • Samordnare för skandinavisk biogaskonferens i Trollhättan, 26-27 okt 2016
 • Medverkan i projektet EnerCoast som har till syfte att utveckla produktion och användning av bioenergi inom nordsjöregionen
 • Klimatkompensation från biogasproduktion
 • Utredning kring förenkling av tillståndsprocessen för biogasproduktion

Fyrbodal

 • Bitr. projektledare i projektet ”Hela Gröna Vägen” vars syfte är en fossilfri gränsregion 2030. Se www.fossilfri2030.se
 • Projektledare för invigningen av Biogas Brålanda.
 • Projektledare för turné för fossiloberoende fordonsflotta i Fyrbodal.

RISE

 • Livscykelanalys av ekologiskt griskött, svenska ekologiska ägg samt svenska ägg.